Yazılar

15 Ocak 2018
Abdulkadir Macit
İnsanlık tarihi neredeyse son on bin yılını mezkûr iktidar döngüsü çerçevesinde bir tahterevalli misali bazen imkân ve iktidar sahibi kılınıp yükselirken bazen de çöküşe maruz kalmayı gösterir
26 Aralık 2017
Ali Osman Karaoğlu
ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması yeni bir durum değildir. ABD kongresi 1995 yılında, ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’nin Tel-Aviv’den Kudüs’e taşınmasını öngören “Kudüs Büyükelçilik Yasası”nı çıkarmıştı
14 Aralık 2017
Hamit Kardaş
Medya dili denildiğinde medyada kullanılan dil anlaşılsa da bu kavram daha çok haberlerin medya araçlarında verilme şekli ve üslubu anlamında kullanılmaktadır
28 Kasım 2017
Lütfi Sunar
Orta sınıf bugün artık tek başına açıklayıcı genel bir kategori olmaktan çıkmış durumda. Orta sınıfa dair alt katmanlarla ilgili kavramlaştırmalar yapılmasının sebebi biraz da bununla alakalı. Geldiğimiz noktada orta sınıfın küçük bir kesiminin yükseldiği, önemli bir kesiminin ise konum kaybı yaşadığını söylememiz mümkün gözüküyor.
6 Kasım 2017
Arife Gümüş
Söz konusu Türkiye eğitim sistemi olduğunda ölçme değerlendirmenin araçlarından olan sınavlar, sistemin merkezinde ve en büyük sorun olarak durmaktadır. Çünkü eğitim, sınav sistemine göre yapılandırılmıştır.
24 Ekim 2017
Nihat Erdoğmuş
Gönüllü kuruluşların, siyaset ve iş dünyası ile ilişkileri, yeni oluşmaya başlayan kurumsal yapıları, bu yapıların kendi iç ilişkileri, insan kaynağının niteliği ve mali kaynakların etkin yönetimi konuları yeni bir yönetim felsefesi ve buna uygun yönetim becerileri gerektirmektedir
1 Şubat 2017
Nihat Erdoğmuş
Yönetim meselesi uzun yıllardır düşünürler, bilim adamları ve uygulamacıların ilgisini çekmiştir. Yönetim düşüncesi tarihinde bazı konular zaman zaman gündeme gelip kaybolurken; bazı konular sürekli gündemde kalmış ve kalmaya da devam edecek gibi görünmektedir.
2 Eylül 2016
Arife Gümüş
Uzun yıllar üzerinde radikal değişikliklerin yapıldığı, sürdürülebilir formda bir sistemin geliştirilemediği Türk eğitim sistemi genellikle felsefesiz olmakla nitelendirilmiş ve günümüze değin bir eğitim felsefesi arayışı içinde olunmuştur. Eğitimin pek çok noktasında sorunlar çözüm beklemektedir. Özellikle de eğitimin çıktılarına yönelik “nasıl bir insan? Ne ile? Hangi yöntemle? Niçin? gibi soruların Türkiye eğitim sisteminde cevaplandırılması umulmaktadır.
16 Ağustos 2016
Lütfi Sunar
Sivil toplumun uzun tarihi Avrupa’da devlet ile mücadelenin tarihidir. Kavramın teorik bağlamında modern Avrupa’da sivil toplum, liberal gelenekle olan ilişkisinden dolayı devlet ve bireyin arasındaki çatışmaların dindirilmesi ve devletin birey üzerindeki baskılarının hafifletilmesine yapmış olduğu referansla tanımlanabilir.
1 Şubat 2016
Firdevs Bulut
Akdeniz’de, İtalya açıklarında bir teknenin batması sonucu bilançosu yüzlere varan toplu ölümlerin yaşandığı ilk tarih 1996 yılıdır.
KURULUŞLARIMIZ