Kübra Bilgin Tiryaki

Kübra Bilgin Tiryaki, 2010 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri’nde “Şerhu Ahlâkı Adûdiyye (Metin ve Değerlendirme)” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılından beri İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği’nde araştırmacı olarak görev yapan Bilgin, İLEM ve İLKE çatısı altında yürütülen “İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi”nin koordinatör yardımcılığını yapmaktadır. Proje kapsamında Ömer Türker ile birlikte İslam Ahlâk Literatürü Ekoller ve Problemler kitabının editörlüğünü ve 15.Yüzyıldan Müellifi Meçhul Şerhu’l-Ahlâkı’l-Adudiyye’nin tahkik ve tercümesini yaptı. Ayrıca projede yer alan çalışmaları yayıma hazırladı. İlgi alanları arasında; Ahlâk-metafizik ilişkisi, teorik ve pratik yetkinleşme, nefs-beden ilişkisi bulunan Tiryaki, İstanbul Üniversitesi İslam Felsefesi Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir.

KURULUŞLARIMIZ