Kadro

Genel Sekreter

Kadir Yaman, 1979 Yılında Ankara’da doğdu. 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi yıllarında Uluslararası İlişkiler Kulubü çatısı altında faaliyetler yürütmüştür. 2004 yılında Bilgi Ünivesitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans programına tam burslu olarak kabul edilmiştir. 2007 yılında “Yoksulluk Hukuku: Modernleşme Sürecinde İngiltere-Osmanlı İmparatorluğu Karşılaştırması” teziyle hukukta uzmanlık derecesi (LL.M) almıştır. Uzun yıllar çeşitli holding ve şirketlerde dış ticaret üzerine çalışmış, profesyonel yöneticilik kariyerine sahiptir. Erdemli Nesil Derneği’nin kurucular kurulunda yer alan Yaman İLKE Derneği Genel Sekreteri görevini yürütmektedir.

Araştırmacı

Kübra Bilgin Tiryaki, 2010 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri’nde “Şerhu Ahlâkı Adûdiyye (Metin ve Değerlendirme)” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılından beri İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği’nde araştırmacı olarak görev yapan Bilgin, İLEM ve İLKE çatısı altında yürütülen “İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi”nin koordinatör yardımcılığını yapmaktadır. Proje kapsamında Ömer Türker ile birlikte İslam Ahlâk Literatürü Ekoller ve Problemler kitabının editörlüğünü ve 15.Yüzyıldan Müellifi Meçhul Şerhu’l-Ahlâkı’l-Adudiyye’nin tahkik ve tercümesini yaptı. Ayrıca projede yer alan çalışmaları yayıma hazırladı. İlgi alanları arasında; Ahlâk-metafizik ilişkisi, teorik ve pratik yetkinleşme, nefs-beden ilişkisi bulunan... Daha Fazla...

Sekreter

İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Rusya'nın Lipetsk Kentinde Lipetsk Devlet Üniversitesinde Rusça dil eğimi aldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nde sosyoloji bölümü öğrencisidir. Önceki iş tecrübeleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanında satış temsilciliği, tur rehberliği ve seyahat acentasında müşteri temsilciği vardır.

Araştırmacı

Ahsan Shafiq, Pakistan'da doğdu. 2010 yılında İngiltere’de Hertfordshire Üniversitesi İşletme Ekonomisi bölümünden mezun oldu.
Leeds Üniversitesi Ekonomi ve Finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Shafıq, 2013 yılında mesleki kariyerine Pakistan NUST Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak başladı ve 2015 yılında Marmara Üniversitesi’nde doktora yapmak üzere NUST Üniversitesi’nden ayrıldı.
İLKE Derneği’nde İslam İktisadı Araştırma Merkezi (IKAM) ve Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE) Dergisi Asistanlığı görevini yürüten Shafiq, 1 Ocak 2018 itibariyle araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Yönetici Asistanı

Bilal Şanver, aslen Erzincanlı olup Üsküdar’da doğup büyümüştür. Lisans eğitimini 2017 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden “Avrupalı Seyyahlarda Osmanlı (İstanbul) – Avrupa Karşılaştırması 1547-1656“başlıklı teziyle tamamlamıştır. Lisans dönemi boyunca İngilizce, Arapça, İspanyolca dilleriyle ilgili çalışmalar yapan Şanver, 2012 yılında İngilizce için Güney Afrika’da 3 ay, 2014’te Arapça için Ürdün’de 3 ay, İspanyolca için İspanya’da 10 ay bulunmuştur.
2017 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih bölümünden Tam Burslu Yüksek Lisans öğrenci olarak kabul alan Şanver’in akademik çalışmaları Osmanlı-Avrupa İlişkileri, Seyahatnameler, Osmanlı Sosyal ve Kültürel Tarihi üzerine yoğunlaşmaktadır.
Lisans dönemi boyunca İLKE, İLEM ve YEKDER’de gönüllü olarak faaliyetlerde bulunan Şanver,... Daha Fazla...

Kurumsal Yönetim Akademisi Uzmanı

Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladıktan sonra aynı üniversitede Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalında yüksek lisans programına başlamış ve 2017 yılında mezun olmuştur. Sosyal medyaya olan ilgisi yüksek lisans tez konusunu da şekillendirmiş ve tezini "sosyal medya fenomenlerinin tüketicilerin ürün reklamlarını algılamasına etkisi" üzerine yazmıştır. Sosyal medya alanındaki araştırmalarına devam eden Ömer Faruk, "sosyal medyanın gençlerin ahlak, mahremiyet ve bağımlılığına etkisini" konu alan, tüm Türkiye'yi kapsayan bir araştırma üzerinde halen çalışmaktadır.
Üniversite sürecini, "öğrenilen derslere ek olarak sosyalleşme ve kendini tanıma fırsatı veren süreç" şeklinde tanımlayan Ömer Faruk, bu zaman içerisinde İşletme Kulübü, Genç Girişimciler Kurulu, speaking clup gibi topluluklarda görev almış... Daha Fazla...

İdari Amir

Gökhan Yıldırım, 1991 Yılında İstanbul doğumludur. İlköğretim ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. 2014 Yılında Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Muhasebesi bölümünden mezun oldu. Dijital iletişim ajansında stajını tamamlayarak, PR ajansında 1 Yıl süre ile Etkinlik Sorumlusu olarak görev aldı, Sonrasında farklı bir Halkla İlişkiler – Reklam Ajansında 5 Yıl süre ile İdari Departmanda görev alan Yıldırım, İLKE Derneği İdari İşler Uzmanı görevini yürütmektedir.

Kurumsal İletişim Yöneticisi

Batman'da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul'da gördü. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştıktan sonra Dünya Bülteni'nde editör, haber müdürü ve yazı işleri müdürü olarak görev aldı. Akif Emre tarafından kurulan haberiyat.com'un yazı işleri müdürlüğünü yürüttü. Ekim 2017'den beri İLKE Derneği'nde Kurumsal İletişim Yöneticisi olarak çalışmaktadır.

Araştırmacı

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Eğitimi ABD’da “Liselerde Disiplin Cezasına Konu Olan Davranışların Değerler Perspektifinden İncelenmesi: Üsküdar Örneği / 1980-2010” başlıklı tezi ile bitirdi. 2012 yılından bu yana İLKE İlim Kültür Eğitim Derneğinde araştırmacı olarak çalışan Arife Gümüş, halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimine devam etmektedir. Eğitim Politikaları, Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri ve Din Eğitimi ilgi alanlarındandır.

Araştırmacı

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji bölümünde tamamlayan Merve Akkuş Güvendi, İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları bölümünde yüksek lisans yapmaktadır. 2005-2012 yılları arasında bir eğitim danışmanlığı firması olan EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi)’da araştırma asistanı olarak çalıştı. Bu süreçte Sivil Toplum Dergisi, İş Ahlâkı Dergisi, T.C Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Aile Eğitim Programı Materyal Geliştirme Çalışmalarında proje asistanı olarak katkı verdi. 2013 yılından bu yana İLKE İlim Kültür Eğitim Derneğinde araştırmacı olarak çalışmakta, İKAM bünyesinde yer alan yayın çalışmalarına katkı vermektedir. Toplumsal değişim, tabakalaşma ve aile politikaları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Prodüksiyon ve Tasarım Sorumlusu

1989 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğretimi Hasan Ali Yücel, liseyi Rüştü Akın Anadolu Meslek Lisesi – Grafik Tasarım bölümünde tamamladı. 2013 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünü bitirdi. Reklam ajansları, matbaa ve prodüksiyon şirketlerinde çalıştı. İLKE Derneği'nde Prodüksiyon ve Tasarım Sorumlusu olarak çalışmaktaır.

Servis Görevlisi

1966'da doğdu, 1997'de İstanbul'a geldi. 2012'de İLEM'de işe başlayan Saim Oğuzcan halen İLKE'de servis görevlisi olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Temizlik Görevlisi

Kastamonu Tosya doğumlu. 1984'te İstanbul'a geldi. 2016'dan beri İLKE Derneği'nde temizlik görevlisi olarak çalışmaktadır.

Temizik Görevlisi

Erzurum Horasan'da doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu yatılı bölge okulunda okudu. İstanbul'da değişik sektörlerd çalıştıktan sona Eylül 2017'de İLKE Derneği'nde işe başladı.

KURULUŞLARIMIZ